Blog

awaria windy

Jak zachować się w trakcie awarii dźwigu osobowego?

Windy osobowe, fachowo nazywane dźwigami osobowymi znacząco ułatwiają codzienne życie osobom pracującym lub mieszkającym w wysokich budynkach. Dzięki nowoczesnym technologiom stosowanym współcześnie w architekturze istnieje możliwość bezpiecznego przemieszczania się na wysokie kondygnacje, bez zbędnego wysiłku.

Czytaj więcej

kobieta wsiadająca do windy

Dźwigi osobowe urządzenie przydatne w domach opieki

W Polsce, z roku na rok powstaje coraz więcej domów pomocy społecznej. Są to miejsca, które zapewniają usługi bytowe, pomoc, a także rozrywkę i edukację osobom, które z powodu niepełnosprawności, choroby lub wieku wymagają całodobowej opieki.

Czytaj więcej

schody ruchome koło windy

Jak uniknąć "efektu rynny"?

Schody ruchome to konstrukcja nośna przeznaczona do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku, która znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej. Składają się z konstrukcji nośnej, taśmy, stopni i poręczy.

Czytaj więcej

dwie windy

Główne różnice między dźwigami osobowymi a towarowymi

Zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE oraz normami: PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 nazywamy dźwigiem urządzenie z napędem mechanicznym, elektrycznym lub hydraulicznym, stosowane do pionowego przemieszczania ładunków - osób lub towarów. Transport odbywa się w kabinach lub na platformach, poruszających się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem. Pod pewnymi względami dźwigi osobowe i towarowe różnią się od siebie. Zapraszamy do lektury wpisu na ten temat.

Czytaj więcej

trzy osoby w windzie

Jakie standardy techniczne muszą spełniać windy osobowe?

We współczesnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej windy stały się standardowym wyposażeniem. W starym budownictwie instalowano windy tylko wtedy, gdy budynek miał więcej niż 4 kondygnacje, obecnie windy są montowane także w niższych budynkach.

Czytaj więcej

dłoń na dokumencie

Czym jest resurs i jak go wyznaczyć?

Wyznaczenie resursu dla urządzeń transportu bliskiego jest dodatkowym obowiązkiem eksploatującego, wprowadzonym przez rozporządzenie z dnia 30.10.2019 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Czytaj więcej

podest dla niepełnosprawnych

Budowa i rodzaje platform dla osób z niepełnosprawnością

Urządzenia dla osób z niepełnosprawnością wykonywane są zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz następujących norm:

Czytaj więcej