Główne różnice między dźwigami osobowymi a towarowymi

dwie windyZgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE oraz normami: PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 nazywamy dźwigiem urządzenie z napędem mechanicznym, elektrycznym lub hydraulicznym, stosowane do pionowego przemieszczania ładunków - osób lub towarów. Transport odbywa się w kabinach lub na platformach, poruszających się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem. Pod pewnymi względami dźwigi osobowe i towarowe różnią się od siebie. Zapraszamy do lektury wpisu na ten temat.

Na czym polega specyfika dźwigów towarowych?

Wyróżniamy dźwigi towarowe małe oraz dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny. Urządzenia obsługują określone poziomy przystankowe, nie można nimi sterować wewnątrz kabiny, ponieważ jest na tyle mała i w taki sposób skonstruowana, że poza transportowanym pionowo ładunkiem nie zmieściłby się człowiek. Ponadto niektóre dźwigi towarowe, jak np. windy gastronomiczne, z zasady są podnośnikami bez prawa wstępu osób do kabiny. Wynika to ze specyfiki branży oraz dbałości o bezpieczeństwo. Dźwigi towarowe wykorzystywane są między innymi w przemyśle budowlanym, w handlu, gastronomii.

Na czym polega specyfika dźwigów osobowych?

Obsługa windy osobowej odbywa się wewnątrz kabiny, gdzie wystarczy wcisnąć przycisk odpowiedniego piętra. Przeznaczeniem dźwigu jest transport osób. W przypadku platform dla osób niepełnosprawnych kabina dźwigu jest szersza, aby zmieścił się wózek inwalidzki i ewentualnie asystent. Znajduje się w niej poręcz i konsola z przyciskami do sterowania w zasięgu rąk osoby siedzącej na wózku. Dźwigi osobowe instalowane są w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, np. w urzędach, biurowcach, szkołach.

Różnice między dźwigami osobowymi i towarowymi

Ze względu na nośność i przeznaczenie dźwigu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich korzystających ustalony został podział na windy towarowe i osobowe. Główne różnice dotyczą:

  • dopuszczalnego obciążenia roboczego – dla dźwigów osobowych od kilkuset kilogramów do około 1000 kg, dźwigi towarowe nawet kilkanaście ton;
  • wymiarów windy – towarowe windy posiadają pojemniejsze i szersze kabiny, natomiast dźwigi osobowe są węższe i wyższe;
  • rodzaju ładunku – towarowe dźwigi transportują całe palety, podczas gdy osobowe od kilku do kilkunastu osób, ewentualnie z drobnym bagażem podręcznym;
  • sposobów sterowania – osobowe sterowane są wewnątrz kabiny, a towarowe na zewnątrz kabiny.