Przeglądy specjalne

 

Nie wiesz, jak określić resurs i kiedy wykonywać przeglądy specjalne windy? Szukasz eksperta, który fachowo oceni stan zużycia podzespołów? Skontaktuj się z nami – chętnie wykonamy kompleksowy przegląd specjalny Twojego urządzenia i zaproponujemy kierunek dalszych działań.

 


czas

Czym jest resurs?

Windy i inne urządzenia transportu bliskiego oraz ich podzespoły posiadają resurs, czyli określony przez producenta przewidywany czas eksploatacji. Resurs urządzenia lub podzespołu wyznacza się, lub określa zwykle na podstawie dokumentacji. Podczas wyznaczania resursu należy uwzględnić rzeczywiste warunki, przebieg i czas eksploatacji urządzenia.

 


zaklejona winda

Czy resurs urządzeń dźwigowych podlega kontroli?

Obowiązek wyznaczenia resursu nakłada na eksploatujących rozporządzenie z dnia 30.10.2019 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego rozpoczyna każde badanie okresowe urządzenia od analizy raportu o stanie resursu, który powinien być dołączony do dokumentacji. Jeśli resurs dźwigu nie został wyznaczony lub został przekroczony, inspektor wstrzymuje eksploatację urządzenia.

 


przegląd

Przegląd specjalny po wyczerpaniu resursu

Po wyczerpaniu resursu windy należy wykonać przegląd specjalny, w trakcie którego przeprowadzana jest ocena zużycia podzespołów. W przypadku, gdy mimo wyczerpania resursu podzespoły nie wykazują oznak zużycia, ich resurs może zostać przedłużony. Jeśli podzespoły są zużyte, należy wykonać ich remont lub zastąpić wyeksploatowane komponenty nowymi. Ocenę zużycia podzespołów warto powierzyć w ręce doświadczonego specjalisty, który szczegółowo nakreśli zakres prac, których wykonanie umożliwi dalszą bezpieczną eksploatację urządzenia i przedłużenie jego resursu.