• slide liftsystem
  Resursy
 • slide liftsystem
  Resursy
 • slide liftsystem
  Resursy
 • slide liftsystem
  Resursy

Resursy

Po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 30.10.2019 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego każdy użytkownik maszyn transportu bliskiego jest zobowiązany do wyznaczenia resursu. W decyzjach z badań okresowych w 2019 r. Inspektorzy UDT zamieszczali informację z przypomnieniem o konieczności wyznaczenia resursu do kolejnego badania technicznego. Obecnie Inspektor UDT rozpoczyna badanie od analizy przedstawionego resursu. Jeśli urządzenie nie będzie posiadało wyznaczonego resursu Inspektor UDT musi odstąpić od badania z powodu niedopełnienia obowiązków eksploatującego. W tej sytuacji Inspektor UDT wstrzymuje eksploatację urządzenia.

Na czym polega wyznaczanie resursu?

Wyznaczanie resursu polega na określeniu wartości granicznych eksploatacji przewidzianych przez producenta danego podzespołu urządzenia dźwigowego. Resurs wyznacza się lub określa na podstawie dokumentacji, nie zawsze dostępnej w Księdze Rewizyjnej urządzenia, warunków w jakich dane urządzenie jest eksploatowane oraz przebiegu lub czasu eksploatacji.

Co w przypadku urządzeń, które mają powyżej 25 lat eksploatacji?

Urządzenia, na których przewidziany przez producenta czas eksploatacji został wyczerpany muszą być poddane przeglądowi specjalnemu. Na podstawie przeglądu resurs może być przedłużony, np. z uwagi na niewielkie zużycie.

W przypadku dźwigów zużytych, których resurs jest wyczerpany, a wynik przeglądu specjalnego nie będzie satysfakcjonujący, resurs należy odnowić poprzez remont generalny zużytych podzespołów. Na podstawie naszej wieloletniej praktyki zawodowej możemy stwierdzić, że remont generalny podzespołów wyprodukowanych 25, 30 lub 35 lat temu będzie kosztowny, a dźwig dalej pozostanie technologicznie zacofany i prądożerny z poziomem bezpieczeństwa odstającym od obecnych rozwiązań.

Wymiana podzespołów jako optymalne wyjście z sytuacji

Rozwianiem tej sytuacji jest wymiana zużytych podzespołów na nowoczesne, czyli modernizacja dźwigów towarowych i przywrócenie resursu w jednym. Znamy wiele przykładów, gdzie wymiana głównych podzespołów dźwigów osiąga podobny koszt, jak ich remont generalny. Posiadamy wykwalifikowany personel techniczny z dużym doświadczeniem, który może zaproponować wymianę zużytych podzespołów na nowoczesne przystosowane do współpracy ze starym dźwigiem.