• slide 1

  Modernizacje

 • slide 2

  Modernizacje

 • slide 3

  Modernizacje

 • slide 4

  Modernizacje

Modernizacja wind osobowych i dźwigów towarowych

Bezpieczeństwo osób korzystających z wind i dźwigów jest dla nas kwestią priorytetową. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu wymaga nie tylko regularnych przeglądów i konserwacji, ale również przeprowadzania modernizacji wind osobowych i towarowych. Modernizacje mają na celu również dostosowanie urządzenia do obowiązujących norm. W naszej firmie zajmujemy się przeprowadzaniem wszelkich prac modernizacyjnych zgodnie z życzeniami i potrzebami klientów.

Wytyczne do poprawy bezpieczeństwa w procesie modernizacji

W dokumencie 95/216/EC z 08.06.1995 r Komisja Wspólnot Europejskich zaleciła państwom członkowskim poprawienie bezpieczeństwa dźwigów według następujących dziesięciu zasad. Należy:

 1. Zainstalować drzwi kabinowe oraz, wewnątrz kabiny, piętrowskazywacz.

 2. Kontrolować i w miarę możliwości wymieniaś liny nośne kabiny.

 3. Zmodyfikować układy sterowania zatrzymaniem tak aby uzyskać wysoki stopień dokładności przy zatrzymaniu jej ruchu.

 4. Dostosować elementy sterownicze zarówno w kabinie jak i w szybie, tak aby były zrozumiałe i dostępne dla samodzielnie poruszających sie osób niepełnosprawnych.

 5. Wyposażyć drzwi automatyczne w czujniki wykrywające obecność ludzi i zwierząt.

 6. Wyposażyć dźwigi o prędkości większej niż 0,6 m/s w układ chwytaczy pozwalający na łagodne opóźnienie podczas zatrzymania.

 7. Zmodyfikowac systemy alarmowe w celu stworzenia stałej łączności z szybko reagującą ekipą ratowniczą.

 8. Wyeliminować azbest zastosowany w układach hamulcowych.

 9. Zainstalować urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę.

 10. Wyposażyć kabiny w oświetlenie awaryjne, które działa w przypadku odcięcia źródła zasilania. Powinno ono działać dostatecznie długo, tak aby służby ratownicze zdążyły zainterweniować w normalnym trybie. Instalacja ta powinna również umożliwić działanie systemu alarmowego, o którym mowa w punkcie7.

Dźwigi lepiej modernizować czy wymieniać na nowe?

Wszelkie inwestycje modernizacyjne można przeprowadzać etapami, wymieniając poszczególne elementy, co jednak podnosi ogólny koszt przedsięwzięcia oraz powoduje jego czasowe rozciągnięcie. Dźwigi zainstalowane w starszych wielokondygnacyjnych budynkach bardzo często są w złym stanie technicznym i wymagają gruntownej modernizacji, by mogły zostać dopuszczone do dalszego użytkowania. W takiej sytuacji szybszą i tańszą alternatywą jest kompleksowa wymiana dźwigu na nowszy i bardziej funkcjonalny model, dopasowany do rozwijających się potrzeb użytkowników. W naszej firmie zajmujemy się montażem dźwigów osobowych , dlatego zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowaniu instalacją nowych urządzeń.

Przed modernizacją:

Po modernizacji: