• slide liftsystem
  Modernizacje
 • slide liftsystem
  Modernizacje
 • slide liftsystem
  Modernizacje
 • slide liftsystem
  Modernizacje

Modernizacje wind

Potrzeba modernizacji dźwigów wynika przede wszystkim z postępu technicznego oraz coraz wyęszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prowadzona konserwacja utrzymuje dźwigi jedynie na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz bezpieczeństwa. Inwestycja w modernizację dźwigu mam na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji i dostosowaniu do obecnych wymogów norm, poprawie komfortu korzystania z dźwigów oraz zapewnienie ciągłej pracy urządzenia i tym samym uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością naprawy zużytych podzespołów.

Modernizację można wykonać poprzez kompleksową wymianę dźwigu, lub realizując ją w poszczególnych etapach co jest bardziej kosztowne. Ideą modernizacji etapowej jest wymiana kolejnych podzespołów, dzięki której po wymianie ostatniego elementu otrzymamy nowy, bezpieczny dźwig.

W dokumencie 95/216/EC z 08.06.1995 r Komisja Wspólnot Europejskich zaleciła państwom członkowskim poprawienie bezpieczeństwa dźwigów według następujących dziesięciu zasad. Należy:

 1. Zainstalować drzwi kabinowe oraz, wewnątrz kabiny, piętrowskazywacz.

 2. Kontrolować i w miarę możliwości wymieniaś liny nośne kabiny.

 3. Zmodyfikować układy sterowania zatrzymaniem tak aby uzyskać wysoki stopień dokładności przy zatrzymaniu jej ruchu.

 4. Dostosować elementy sterownicze zarówno w kabinie jak i w szybie, tak aby były zrozumiałe i dostępne dla samodzielnie poruszających sie osób niepełnosprawnych.

 5. Wyposażyć drzwi automatyczne w czujniki wykrywające obecność ludzi i zwierząt.

 6. Wyposażyć dźwigi o prędkości większej niż 0,6 m/s w układ chwytaczy pozwalający na łagodne opóźnienie podczas zatrzymania.

 7. Zmodyfikowac systemy alarmowe w celu stworzenia stałej łączności z szybko reagującą ekipą ratowniczą.

 8. Wyeliminować azbest zastosowany w układach hamulcowych.

 9. Zainstalować urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę.

 10. Wyposażyć kabiny w oświetlenie awaryjne, które działa w przypadku odcięcia źródła zasilania. Powinno ono działać dostatecznie długo, tak aby służby ratownicze zdążyły zainterweniować w normalnym trybie. Instalacja ta powinna również umożliwić działanie systemu alarmowego, o którym mowa w punkcie7.

Przed modernizacją:

Po modernizacji: