O wymaganiach i standardach przewidzianych dla wind osobowych

Trzy osoby w windzieWe współczesnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej windy stały się standardowym wyposażeniem. W starym budownictwie instalowano windy tylko wtedy, gdy budynek miał więcej niż 4 kondygnacje, obecnie windy są montowane także w niższych budynkach.

Dźwigi osobowe są znacznym ułatwieniem codziennego życia. Dzięki nim możemy wygodnie zaparkować samochód na parkingu podziemnym, wyjąć z niego przewożone bagaże i bezpośrednio dojechać z nimi na docelowe piętro. Nie musimy dźwigać ciężarów po schodach, co bardzo poprawia komfort użytkowania budynku. Branża dźwigowa ciągle się rozwija, ponieważ zapotrzebowanie na nowoczesne, wygodne i bezpieczne windy rośnie z roku na rok. Aby jednak móc sprzedawać dźwigi osobowe, muszą one najpierw spełnić szereg restrykcyjnych wymagań technicznych, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo ich przyszłym użytkownikom. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu, jakie standardy techniczne muszą spełniać współczesne windy!

 

Do czego służy winda osobowa?

Winda osobowa nazywana także dźwigiem jest urządzeniem podnoszącym, które zostało zaprojektowane specjalnie po to, aby obsługiwać określone poziomy budynku. Porusza się wzdłuż prowadnic i jest przeznaczona do realizowania transportu osób. Na świecie budowane są coraz wyższe budynki, które nie mogłyby powstać, jeżeli nie byłoby wind mogących obsługiwać tak duże wysokości. Branża dźwigowa rozwija się niezwykle dynamicznie, oferując coraz bardziej komfortowe i bezpieczne rozwiązania. Nowe rozwiązania techniczne koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu szybkiego, wygodnego i bezpiecznego transportu między kondygnacjami. Wymagania co do bezpieczeństwa stale rosną. Dźwigi osobowe powinny być dostosowane do obsługi osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.

 

Jakie są europejskie wymagania prawne dla dźwigów osobowych?

Dźwigi osobowe na terenie Unii Europejskiej mogą być wprowadzone do obrotu tylko wtedy, gdy spełnią zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, które określają dokładnie dyrektywy unijne. Zajmuje się tym głównie dyrektywa dźwigowa 95/16/WE, która została wdrożona do prawa polskiego w 2003 roku, a następnie zmieniona w 2005 roku rozporządzeniem MG w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa. Dokument wydany przez UE może być wprowadzany w życie w poszczególnych krajach członkowskich wedle własnego uznania. Najważniejszym założeniem tej dyrektywy jest zasada zwiększania bezpieczeństwa dźwigów istniejących, która nakłada obowiązek:


• Zainstalowania drzwi kabinowych oraz wskazywacza pięter wewnątrz kabin.
• Regularnego kontrolowania i ewentualnej wymiany lin nośnych kabiny windy osobowej.
• Zmodernizowania układu sterowania zatrzymaniem.
• Dostosowywania elementów sterowniczych (tych znajdujących się w kabinie i w szybie) tak, aby były dostępne dla samodzielnie poruszających się osób niepełnosprawnych.
• Wyposażenia drzwi automatycznych w specjalne czujniki wykrywające ruch.
• Wyposażenia wszystkich wind, które poruszają się szybciej niż 0,6 m/s w układ chwytaczy umożliwiający łagodne opóźnienie podczas zatrzymywania.
• Instalacji urządzenia zapobiegającego niekontrolowanemu ruchowi w górę kabiny.
• Montażu oświetlenia awaryjnego, które będzie działać w razie odcięcia źródła zasilania.
• Modernizacji systemu alarmowego tak, aby możliwa była stała łączność z ekipą awaryjną.

 

Jakim wymaganiom technicznym muszą sprostać nowe dźwigi osobowe?

Wymagania techniczne dla nowych dźwigów osobowych są wysokie. Windy osobowe muszą zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, dostępność, a także zagwarantować oszczędność energii, dbałość o środowisko naturalne, harmonizację światłową oraz nadążanie za postępem technicznym. Najważniejsze są jednak normy techniczne, którym muszą sprostać nowe dźwigi. Muszą być to urządzenia spełniające wymienione przez nas wcześniej wymagania wynikające z zasady zwiększania bezpieczeństwa dźwigów, a także spełnić dodatkowe wymagania między innymi:

• Zakładanie osłon na wszystkie elementy ruchome dźwigów (koła linowe, przeciwwagi).
• Monitorowanie kabin przy użyciu kamer.
• Wykonywanie kabin z materiałów niepalnych.
• Montaż urządzeń zabezpieczających przed niezamierzonym ruchem w górę lub w dół przy otwartych drzwiach szybowych.
• Wygospodarowanie osobnego pomieszczenia poza szybem na maszynownię dźwigu.