Jakie rodzaje platform dla osób z niepełnosprawnością wyróżniamy?

Podest dla niepełnosprawnychUrządzenia dla osób z niepełnosprawnością wykonywane są zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz następujących norm:

  • PN-EN 81-40 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.

  • PN-EN 81-41 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.

Główną cechą charakterystyczną tych urządzeń jest ograniczenie prędkości urządzenia do 0,15 m/s oraz to, że ich działanie uwarunkowane jest od ciągłego przytrzymania przycisku sterowania.

 

Podział ze względu na miejsce montażu

Typ montażu windy dla niepełnosprawnych ma bardzo duże znaczenie zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i sposobu użytkowania. Na tej podstawie wyróżniamy dwa typy urządzeń:

Zewnętrzne – muszą charakteryzować się większą odpornością na działanie czynników zewnętrznych z uwagi na narażanie na niekorzystne oddziaływanie spowodowane opadami atmosferycznymi,

Wewnętrzne – montowane wewnątrz budynku, mogą być odporne w mniejszym stopniu na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Rodzaje i charakterystyka platform

 

Platformy przyschodowe:

Platforma służąca do transportu osoby niepełnosprawnej na wózku pomiędzy krańcowymi odcinkami schodów. Transport odbywa się na płaskiej platformie, na którą można wjechać za pomocą rozkładanych ramp najazdowych. Przed ruszeniem rampy są automatycznie składane i rozkładane są pałąki bezpieczeństwa zabezpieczające przed spadnięciem z platformy. Urządzenie może być mocowane do ściany lub na specjalnych słupkach mocowanych bezpośrednio do stopni.

Urządzenie może posiadać tor jezdny:

  • prostoliniowy – w przypadku kiedy nachylenie schodów jest stałe oraz nie ma zakrętów, w takim przypadku platforma po zakończeniu pracy składana jest na dolnym spoczniku schodów,

  • krzywoliniowy – tor stosowany w przypadku schodów zabiegowych, posiadających zmienny kierunek lub łuki.

Krzesełka przyschodowe:

Są to urządzenia zbliżone do platform przyschodowych, jedyną różnicą jest sposób, w jaki osoba niepełnosprawna jest transportowana. W krzesełku podczas jazdy osoba korzysta z siedziska zamontowanego w urządzeniu. Tego typu urządzenie mogą być używane tylko przez osoby, które posiadają ograniczone możliwości ruchowe, nie ma możliwości transportu osób na wózku.

Platformy pionowe:

Platformy pionowe są urządzeniami służącymi do pokonywania różnic w poziomach. Są to urządzenia kompaktowe, które zajmują niewiele miejsca i pozwalają na rezygnację z budowania pochylni/najazdów. Mogą być instalowane bez obudowy lub posiadać w pełni obudowany szyb, który lepiej chroni przed warunkami atmosferycznymi.

Do napędu najczęściej stosowany jest napęd śrubowy, ale mogą posiadać również inny rodzaj napędu np. hydrauliczny lub na pasach. Te ostatnie mogą być eksploatowane z dużo większą częstotliwością niż śrubowe czy hydrauliczne.

Dźwigi platformowe:

Posiadają pełną kabinę oraz mogą posiadać automatyczne drzwi kabinowe. Instalowane mogą być w szybach murowanych lub samonośnych konstrukcjach stalowych obudowanych pełną blachą lub szkłem w ramach. Urządzenia mogą posiadać napęd śrubowy, hydrauliczny, elektryczny na pasach/linach lub pneumatyczny. Dzięki swojej budowie nie potrzebuję one zazwyczaj podszybia o głębokości kilkunastu centymetrów i nadszybia o wysokości 2,6 pozwalającego na zmieszczenie urządzenia w standardowej wysokości kondygnacji budynku bez konieczności powiększania przestrzeni na nadszybie. Eksploatacja dźwigów platformowych z drzwiami automatycznymi z punktu widzenia pasażera wiele się nie różni od normalnego nowoczesnego dźwigu.