Na czym polega rejestracja urządzenia w UDT?

laptop w dłoniachUrządzenia, które w trakcie swoje pracy mogą generować zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zaliczamy do nich urządzenia, które zawierają gazy o innym ciśnieniu niż ciśnienie atmosferyczne, ciecze, a także maszyny przeznaczone do transportu osób oraz przenoszenia mienia na wysokościach. Rejestrację należy wykonać na podstawie wniosku, który składa się w oddziale UDT.

Jakie urządzenia podlegają rejestracji?

Ustawa o dozorze technicznym określa, jakie urządzenia podlegają rejestracji i kontroli ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. W grupie urządzeń transportu bliskiego, które są objęte dozorem, są między innymi wciągarki i wciągniki, suwnice, przesuwnice, żurawie, wyciągi towarowe, przeciągarki pojazdów torowych, platformy transportowe. Są to tak zwane urządzenia transportu pionowego i poziomego. Dozorowi podlegają również windy osobowe i towarowe. Istnieją również wyłączenia, które zostały opisane we wspomnianej ustawie.

Proces rejestracji urządzenia w UDT

Urządzenie, które zostało wymienione w ustawie przed oddaniem do użytku, musi zostać zgłoszone do odpowiedniej jednostki sprawującej dozór techniczny. Należy udać się z wypełnionym wnioskiem o przeprowadzenie badania urządzenia do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w danym regionie. Jeśli zgłaszamy więcej niż jedno urządzenie, musimy mieć osobne formularze dla każdego z urządzeń. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja wynikająca z rozporządzeń i przynależna do danego urządzenia. Najczęściej jest to szkic złożonego urządzenia razem z jego otoczeniem, rysunek przedstawiający zasilanie urządzenia, potwierdzenie montażu i przeprowadzonych testów. Na podstawie dokumentów inspektor UDT przystępuje do badania odbiorczego. Pozytywny wynik oznacza dopuszczenie urządzenia do użytku i zostaje założona księga rewizyjna urządzenia.