Jakie normy muszą spełniać schody ruchome?

schody ruchomeTrudno wyobrazić sobie galerie handlowe, lotniska czy dworce bez ruchomych schodów. Taka konstrukcja znacząco usprawnia poruszanie się po kilkukondygnacyjnych budynkach znacznej grupie osób. Montaż ruchomych schodów ze względu na ich intensywną eksploatację wymaga spełnienia określonych norm, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo osobom, które będą z nich korzystać. Standardy ogólne określają zarówno sposób instalacji, jak i warunki późniejszej eksploatacji. Czego dotyczą oraz jakie wymagania stawiają przed projektantami ruchomych konstrukcji? Poznaj je i dowiedz się, zgodnie z jakimi wymaganiami projektuje się ruchome schody.

Wymagania dotyczące montażu i eksploatacji schodów ruchomych

Wymagania stawiane projektantom schodów ruchomych mają na celu przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz wydajność konstrukcji, które każdego dnia odpowiadają za transport określonej grupy ludzi. Tym samym schody ruchome podlegają europejskim normom takim jak np. norma EN 115-1.  Zgodnie z wymaganiami muszą zatem mieć m.in. odpowiednie wymiary wraz z zachowaniem wolnych przestrzeni na górnym i dolnym podeście. Każdą konstrukcję wyposaża się również w balustrady ochronne o odpowiedniej wysokości zależnej od rodzaju schodów ruchomych. Balustrady mogą mieć 900, 1000 i 1100 mm. Szerokość stopni z kolei może wynosić 600, 800 lub 1000 mm.

Europejska norma określa także zakres nachylenia schodów ruchomych. Optymalne nachylenie wynosi 35 stopni. Jednak w przypadku konstrukcji powyżej 6 m nie gwarantuje właściwego bezpieczeństwa, dlatego w niektórych przypadkach schody ruchome montuje się przy nachyleniu 30 stopni. Ta sama norma definiuje też optymalną prędkość schodów. Konstrukcje mogą poruszać się z prędkością 0,5 m/s w sektorze handlowym, 0,6 m/s na dworcach i lotniskach oraz 0,75 m/s w wyjątkowych przypadkach przy dużym natężeniu ruchu. Warunki eksploatacji z kolei kontroluje Urząd Dozoru Technicznego. Nakłada on obowiązek regularnej konserwacji i naprawy schodów ruchomych wraz z koniecznością odnotowania tych czynności w dzienniku konserwacji.