Jakie czynniki uwzględnia się przy projektowaniu schodów ruchomych?

mężczyzna jadący schodamiDla wielu ludzi pokonywanie tradycyjnych schodów bywa problematyczne. W zatłoczonych miejscach problemem jest też korek, który pojawia się na schodach, kiedy zbyt duża liczba osób chce z nich skorzystać. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest montaż schodów ruchomych. Schody ruchome zapewniają swobodny i płynny transport znacznej liczby osób pomiędzy piętrami budynku. Gwarancją sprawnego funkcjonowania ruchomej konstrukcji jest przygotowanie odpowiedniego projektu schodów, ich poprawny montaż oraz regularny serwis. Sprawdź, jakie czynniki uwzględnia się przy projektowaniu konstrukcji, która spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa.

Jakie wymagania muszą spełniać schody ruchome?

Schody ruchome oprócz tego, że powinny zapewniać płynny transport pasażerów z piętra na piętro, muszą też spełniać określone standardy bezpieczeństwa. Z tego względu przy ich projektowaniu uwzględnia się solidność materiałów, z jakich się je wykonuje, kąt nachylenia, szerokość stopni oraz prędkość ciągłego przepływu pasażerów. Materiały powinny być przede wszystkim solidne i adekwatne do przewidywanego obciążenia. Ważna jest także ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zgodnie z europejską normą nachylenie schodów ruchomych nie powinno przekraczać 30 stopni, szerokość jednego stopnia powinna natomiast wynosić około 800-1000 mm. Optymalna prędkość schodów ruchomych powinna wynosić z kolei 0,5 m/s.

Równie ważny jest montaż odpowiednio wysokich i prawidłowo rozmieszczonych na całej długości konstrukcji barierek. Dzięki temu zapewnia się maksymalny komfort transportu przy jednoczesnej gwarancji bezpiecznego użytkowania. Nie mniej ważna jest też właściwa lokalizacja ruchomych schodów w obiekcie. Konstrukcja powinna być widoczna i właściwie oznaczona. Ponadto musi być też dopasowana do typu i funkcji budynku oraz natężenia ruchu w obiekcie. Projektanci oceniają więc rozmieszczenie schodów, a także wybierają ich właściwy rodzaj spośród schodów równoległych (sąsiadujących konstrukcji w górę i w dół), wielokrotnie równoległych (sąsiadujących konstrukcji kilku pasm schodów w górę i w dół) oraz krzyżowych.