Działanie wind osobowych vs bezpieczeństwo

windyWindy osobowe to standardowe wyposażenie wielu nowych budynków mieszkalnych i obiektów publicznych. Są one znacznym ułatwieniem i umożliwiają szybkie przemieszczanie się pomiędzy piętrami budynku. Ważne jest, aby windy osobowe miały zamontowane pewne systemy bezpieczeństwa. Sprawdź sam, co sprawia, że działanie wind osobowych jest bezpieczne i jakie są wymagania dotyczące wind.

Jakie systemy bezpieczeństwa są montowane w windach osobowych?

Windy osobowe są często spotykane w budynkach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, czy galeriach handlowych. Co ciekawe, każda winda osobowa musi mieć wbudowane pewne systemy bezpieczeństwa, aby mogła być przeznaczona do użytku. Do obowiązkowego wyposażenia windy wchodzą urządzenia zamykające drzwi przystankowe i ograniczniki prędkości. Co więcej, każda winda osobowa musi mieć wbudowane amortyzatory rozpraszające energię i amortyzatory z akumulacją energii. Ponadto obowiązkowe są części zabezpieczające w siłownikach hydraulicznych oraz elektryczne części zabezpieczające w postaci przełączników bezpieczeństwa.

Jakie warunki musi spełnić widna osobowa, aby mogła zostać przeznaczona do użytku?

Kolejnym wymogiem zapewniającym bezpieczeństwo podczas używania wind osobowych jest przestrzeganie pewnych norm. Zgodnie z przepisami windy osobowe muszą uzyskać pozytywną ocenę organu dozoru technicznego wydawaną na podstawie dokumentów i stanu technicznego urządzenia. Co więcej, wymogi dotyczące wind osobowych reguluje norma EN 81-20, która odnosi się do zasad projektowania i montowania dźwigów osobowych. Dodatkowo windy muszą mieć specjalne oznaczenie potwierdzające przestrzeganie norm CE, które powinno być umieszczone w widocznym miejscu.